Contact

Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

E-mail
info@itannex.com

Bedrijfsgegevens
Arkance Systems Netherlands
K.v.K. nr. 08159263
IBAN: NL22ABNA0593947363
BIC: ABNANL2A

Voorwaarden

Algemeen

 • Onze prijsopgave is geldig tot 30 dagen na datum voorstel.
 • Alle prijzen zijn exclusief 21% wettelijke BTW.
 • Van toepassing zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 08118594. Op aanvraag worden deze naar u verzonden.
 • Itannex hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuur.
 • Bij niet of overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en rekenen wij per maand over het uitstaande saldo 0,8% rente.
 • Alle afzonderlijk genoemde artikelprijzen en voorwaarden zijn alleen van toepassing bij afname van het complete voorstel.

Uitvoering werkzaamheden

 • Itannex gaat er van uit dat de werkzaamheden tijdens kantooruren worden uitgevoerd.
 • De consultancydagen genoemd in deze prijsopgave dienen uiterlijk binnen 6 maanden na opdrachtverstrekking te worden ingepland en afgenomen.

Betalingsvoorwaarden software, contracten en abonnementen

 • De factuur voor nieuwe software dient binnen 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel voldaan te zijn.
 • De factuur voor verlengingen van software, contracten of abonnementen dient binnen 30 dagen na factuurdatum in zijn geheel te zijn voldaan .
 • Verlengingsfacturen dienen altijd voor vervaldatum contract te zijn voldaan.
 • Maandelijkse verlengingen worden 14 dagen voor vervaldatum gefactureerd en worden geïncasseerd via een automatische incasso.
 • In het geval van Autodesk software wordt de software door Autodesk zelf geleverd. In begeleidende documentatie staat Arkance Systems als supporting reseller. Itannex is onderdeel van Arkance Systems.

Betalingsvoorwaarden consultancy en opleidingen

 • Facturatie voor consultancy geschiedt achteraf.
 • Facturatie voor opleidingen geschiedt direct na opdrachtverstrekking.
 • De factuur voor klassikale en maatwerktrainingen dient binnen 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel voldaan te zijn, of per ommegaande wanneer de cursus binnen twee weken start.
 • Itannex behoudt zich het recht voor om cursusdata uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag te wijzigen.
 • Voor consultancy en opleidingen zijn wijzigingen in data vanuit de opdrachtgever tot 2 weken voor aanvang kosteloos, daarna worden er kosten in rekening gebracht ter grootte van 50% van het betreffende dagtarief voor de betreffende data.
 • Mocht een cursist vanwege onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om de betreffende opleiding te volgen, dan kunt u uiteraard een vergelijkbare vervanger laten deelnemen.
 • Indien het voor u niet mogelijk is om de openstaande uren binnen 6 maanden na opdracht in te plannen zal Itannex in overleg met de klant de nog openstaande uren via een strippenkaart aan u factureren. Zodat u vrij bent de nog uit te voeren uren op afroep af te nemen wanneer het u uit komt.
 • Strippenkaart dient vooraf te worden betaald
 • Het is onze doelstelling om de vooraf opgegeven onderwerpen de behandelen tijdens een klassikale of maatwerktraining. Of dit daadwerkelijk gehaald wordt, is afhankelijk van het groepsniveau en de voortgang.

Automatische incasso

 • Bij automatische incasso geeft u Contract Provider BV machtiging om de bedragen samenhangend met de geleverde software af te schrijven van uw (post)bankrekening.
 • Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is Itannex gerechtigd de geleverde dienst te stoppen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.

Contact

Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

E-mail
info@itannex.com

Bedrijfsgegevens
Arkance Systems Netherlands
K.v.K. nr. 08159263
IBAN: NL22ABNA0593947363
BIC: ABNANL2A

Ja ik wil meer weten over de Revit basis Next cursus.