Contact

Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

E-mail
info@itannex.com

Bedrijfsgegevens
K.v.K. nr.08159263
IBAN: NL22ABNA0593947363
BIC: ABNANL2A

Voorwaarden

Algemeen

 • Onze prijsopgave is geldig tot 30 dagen na datum voorstel.
 • Alle prijzen zijn exclusief 21% wettelijke BTW.
 • Van toepassing zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 08118594. Op aanvraag worden deze naar u verzonden.
 • Itannex hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuur.
 • Bij niet of overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en rekenen wij per maand over het uitstaande saldo 0,8% rente.
 • Alle afzonderlijk genoemde artikelprijzen en voorwaarden zijn alleen van toepassing bij afname van het complete voorstel.

Uitvoering werkzaamheden

 • Itannex gaat er van uit dat de werkzaamheden tijdens kantooruren worden uitgevoerd.
 • De consultancydagen genoemd in deze prijsopgave dienen uiterlijk binnen 6 maanden na opdrachtverstrekking te worden ingepland en afgenomen.

Betalingsvoorwaarden software

 • Facturatie geschiedt na levering. Na levering van de software zal het hiervoor verschuldigde bedrag van uw rekening worden afgeschreven.

Betalingsvoorwaarden consultancy en opleidingen

 • Facturatie voor consultancy geschiedt achteraf.
 • Facturatie voor opleidingen geschiedt direct na opdrachtverstrekking.
 • De factuur voor klassikale en maatwerktrainingen dient binnen 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel voldaan te zijn, of per ommegaande wanneer de cursus binnen twee weken start.
 • Itannex behoudt zich het recht voor om cursusdata uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag te wijzigen.
 • Voor consultancy en opleidingen zijn wijzigingen in data vanuit de opdrachtgever tot 2 weken voor aanvang kosteloos, daarna worden er kosten in rekening gebracht ter grootte van 50% van het betreffende dagtarief voor de betreffende data.
 • Mocht een cursist vanwege onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om de betreffende opleiding te volgen, dan kunt u uiteraard een vergelijkbare vervanger laten deelnemen.
 • Indien het voor u niet mogelijk is om de openstaande uren binnen 6 maanden na opdracht in te plannen zal Itannex in overleg met de klant de nog openstaande uren via een strippenkaart aan u factureren. Zodat u vrij bent de nog uit te voeren uren op afroep af te nemen wanneer het u uit komt.
 • Strippenkaart dient vooraf te worden betaald

Automatische incasso

 • Bij automatische incasso geeft u Contract Provider BV machtiging om de bedragen samenhangend met de geleverde software af te schrijven van uw (post)bankrekening.
 • Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is Itannex gerechtigd de geleverde dienst te stoppen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.