Contact

Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

E-mail
info@itannex.com

Bedrijfsgegevens
K.v.K. nr.08159263
IBAN: NL22ABNA0593947363
BIC: ABNANL2A

Welke rol speelt BIM bij de verduurzaming in de bouw?

6.09.2017 | Categorie:

Verduurzaming in de bouw

BIM kan op veel manieren gebruikt worden om het integrale ontwerpproces te ondersteunen en het virtuele model te analyseren. Specialistische berekeningssoftware zal verder moeten evolueren, maar de mogelijkheden zijn ongekend. Denk aan het maken van bouwfysische berekeningen in Revit met behulp van het model. Of het berekenen van de milieu-impact met behulp van programma’s als Autodesk Insight 360. Ook het simuleren van het binnenmilieu of de bouwlogistiek behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Het gaat hier niet zozeer om het ontwikkelen van nieuwe analysetechnieken. Het integreren van bestaande technieken en tools staat voorop. Hoe kan simulatie geïntegreerd worden in het ontwerpproces? Het is essentieel dat dergelijke simulaties veel eerder in het bouwproces plaatsvinden, zodat verschillende alternatieven geëvalueerd en verder ontwikkeld kunnen worden.

Prestatie-eisen in de bouw

In de bouwsector komt het steeds vaker voor dat de aanbesteding plaatsvindt op basis van prestatie-eisen. Met behulp van prestatie-eisen worden de functionaliteiten van een gebouw vastgelegd. Voor de opdrachtgever maakt het dan weinig uit welke oplossingen worden ingezet om aan de prestatie-eisen te voldoen. Een deel van eisen zijn heel basaal. Zo kan worden voorgeschreven dat een ruimte minimaal 5 meter breed en 3 meter hoog moet zijn. Dergelijke regels kunnen worden opgenomen in de eigenschappen van de BIM-objecten waarop zij betrekking hebben. De focus in het toetsen van de ontwerpmodellen ligt dan op de grote lijnen van het ontwerp, in plaats van op details waaraan het ontwerp moet voldoen.

BIM kan dus ondersteuning bieden bij het realiseren van een passend ontwerp op basis van de prestatie-eisen. Het is wederom van belang dat dit al in een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces dient plaats te vinden zodat bepaalde afwegingen bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Wanneer de analyse achteraf wordt gemaakt gaat de toegevoegde waarde ervan verloren.

De mogelijkheden die een BIM-model biedt, helpen het ontwerpteam bij het maken van de juiste afwegingen. De consequenties van doorgevoerde wijzigingen zijn direct zichtbaar waardoor getoetst kan worden of de uitwerkingen voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Wanneer de eisen en wensen voor de duurzaamheid van een gebouw hoog zijn is een virtueel model essentieel om het effect van ontwerpbeslissingen te kunnen toetsen.

Door slim gebruik te maken van intelligente informatie van een BIM-model wordt het ontwerp van een gebouw en haar omgeving naar een hoger level gestuwd. Hierdoor zijn besparingen op energie- en materiaalgebruik bij nieuwbouw- en renovatieprojecten goed mogelijk. Het BIM-model kan daarnaast ook worden ingezet tijdens de beheerfase om een energiezuinig en comfortabel gebruik te garanderen.

De rol van BIM bij de verduurzaming in de bouw

Ten slotte biedt BIM de juiste, gewenste informatie om aan het einde van haar levensduur, duurzame sloop van een gebouw mogelijk te maken. Echter, alle duurzame bouwprojecten beginnen bij een helder geformuleerde doelstelling van de opdrachtgever. Het concept dat naar aanleiding van deze doelstelling en de daaraan gekoppelde prestatie-eisen wordt gekoppeld, vormt de basis voor verdere uitwerking. In deze zogenoemde definitiefase van een bouwproject, speelt BIM nog geen voortrekkersrol. De kennisintegratie tussen de diverse experts, zal tot stand moeten komen door intensief samenwerken. Het is van onmiskenbaar belang om continu de dialoog met elkaar aan te gaan met als doel om binnen de tijdsplanning een integraal duurzaam project te kunnen realiseren.

Lees meer over BIM