Contact

Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

E-mail
info@itannex.com

Bedrijfsgegevens
K.v.K. nr.08159263
IBAN: NL22ABNA0593947363
BIC: ABNANL2A

Waterschap Vechtstromen – Sneller werken met Civil3D

"Het in beeld brengen van scenario’s en doorrekenen gaat vele malen sneller dan we dat nu kunnen".

logo-waterschap-vechtstromenWaterschap Vechtstromen werkt intern zelf het ontwerp en tekenwerk uit voor deze aanpassingen van cultuurtechnisch werk. Nick Hoekman is als projectvoorbereider bij het Waterschap enthousiast over de mogelijkheden die 3D ontwerpen binnen hun werkzaamheden brengt.

Vooral het automatiseren van bepaalde handelingen tijdens het ontwerpproces is een voordeel van de Civil3D software van Autodesk. Hoekman: “Momenteel werken we nog in Map3D, waarin we in 2D nog ieder lijntje zelf moeten trekken en zelf alle dwarsprofielen moeten maken. Met de overstap naar Civil3D kunnen we veel sneller en efficiënter gaan werken. Het in beeld brengen van scenario’s en doorrekenen hiervan gaat vele malen sneller dan we dat nu kunnen. Dit biedt voor ons veel meer mogelijkheden en kansen om te anticiperen op veranderingen, maar ook op knelpunten die we nu al in het ontwerpproces tegenkomen.”

Presentabel eindproduct

De output van Civil3D zal in eerste instantie niet anders worden dan dat het nu is met Map3D. Tenminste, op gebied van tekeningen. “Dat we nu in 3D gaan werken, zorgt ervoor dat de gegevens direct zichtbaar zijn én presentabel! Het geeft meteen een goede indruk hoe iets eruit ziet, want een 3D model spreekt toch veel meer dan een platte 2D tekening,” aldus Hoekman. Het begin van 3D modelleren voor het cultuurtechnische werk zal voor het Waterschap Vechtstromen een periode van pionieren zijn. Hoekman: “Voor ons is het belang van het efficiënter werken het grootst. Andere zaken zijn nu nog bijzaak. Wij kunnen bijvoorbeeld niet inschatten of het modelleren in Civil3D tijdens de bouw voor minder knelpunten zorgt, omdat het voor ons een ‘spel’ is tussen ontwerper, toezichthouder en aannemer.”

Sneller werken met Civil 3D

Sneller werken met civil 3dIn eerste instantie beginnen ze bij het Waterschap met het modelleren van grondverzet en de verlegging van watergangen. Voor Hoekman is het bijvoorbeeld heel praktisch dat hieruit direct grondbalansen kunnen worden gegenereerd. Voor de toekomst ziet Hoekman ook nog veel voordelen.

Zijn collega’s bij het Waterschap die verantwoordelijk zijn voor (civiele) bouwwerken, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, werken namelijk met Revit 3D. Hoekman: “Wanneer we straks alles in 3D kunnen ontwerpen, wordt vooral de schetsontwerpfase veel makkelijker, alles komt hier samen. Kunstwerken zoals stuwen, vispassages en gemalen kunnen dan ook in 3D worden gemodelleerd. Dus kunnen wij bijvoorbeeld een watergang opnieuw inrichten in 3D en daarin direct de stuw verwerken. Het voordeel is een betere samenwerking, maar ook wederom een veel beter presentabel eindproduct."

Pilotperiode

Om de mogelijkheden te testen van de Civil3D software, heeft het Waterschap Vechtstromen samen met LBA, projectbureau voor civiele techniek, een pilotperiode gedraaid. “We hebben in een maand tijd samen de mogelijkheden getest en elkaar hierin geprobeerd te versterken. Vervolgens zijn hieruit een aantal vragen gekomen, die wij hebben neergelegd bij Itannex. Zij hebben deze vragen op de juiste manier beantwoord, waardoor wij er zelf helemaal van overtuigd zijn dat we verder moeten met Civil3D!” De afdeling van Hoekman is inmiddels gestart met het 3D modelleren van cultuurtechnische werken. Er ligt voor het Waterschap nog een hele mooie uitdaging voor de toekomst!

Over Waterschap Vechtstromen

Voor de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland verzorgt het Waterschap Vechtstromen het waterbeheer. Voor een optimaal waterbeheer vinden er regelmatig aanpassingen plaats aan cultuurtechnisch werk, zoals watergangen, beschoeiingen en oevers.