Centraal informatie overdragen met de Mosa Revit converter

7.11.2017 | Categorie:

Mosa-logoHoe toon je als Nederlandse fabrikant je producten (virtueel) aan je klanten, hoe zet je je producten in de internationale markt en hoe voeg je waarde toe met BIM? We spraken met Dirk van Lier (Marketing Director) en Mark Trommelen (Industrial Building Product Developer) van tegelproducent Royal Mosa.

Hoe worden bij Mosa de juiste marketingactiviteiten bepaald?

Dirk van Lier: “Dat doen we door heel gericht samen te werken met Sales en echt te begrijpen wat er in lokale markten en bij onze klanten beweegt. Dat is het uitgangspunt binnen onze afdeling, die door de integratie van Customer Care verder reikt dan een traditionele marketingafdeling. Ons primaire doel is het genereren van vraag naar onze producten en services, ook wel demand generation genoemd. Daaraan ten grondslag ligt een op design georiënteerde visie die rust op drie pijlers: brand, service, en product design. We kijken in het kader van demand generation naar het aantal geïdentificeerde bouwprojecten dat we gekwalificeerd overdragen aan Sales. Om dat te realiseren is service design doorslaggevend. We gebruiken digitale technologie in de bouwketen om het werkproces van onze klanten te vereenvoudigen.

Customer Care is een integraal onderdeel van onze marketingclub. Zij zijn net als Sales een eerste aanspreekpunt bij Mosa en beantwoorden veel bouwproject gerelateerde vragen. 60 procent van de aanvragen dat daar binnenkomt, komt van architecten. Hun aanvragen betreffen uiteenlopende onderwerpen: duurzaamheid, het product in de toepassing en steeds vaker BIM gerelateerde vragen. We leren van al deze  aanvragen, zowel technisch al commercieel. Hierdoor bouwen we kennis op en verbeteren we onze dienstverlening, ook ten aanzien van BIM.”

Hoe ga je als traditioneel bedrijf om met BIM?

“Ten eerste is Mosa geen traditioneel bedrijf. We hebben meer dan 130 jaar ervaring met keramiek, staan middenin de huidige bouwdynamiek én kijken vooruit. Om de kwaliteit van het bouwproces te verbeteren, zoeken we oplossingen in onder andere robotisering en digitalisering. Uiteraard kijken we dan ook naar BIM. We ondersteunen onze klanten vanaf het allereerste ontwerp van een bouwproject tot en met het product in de toepassing. Service design is voor Mosa het ondersteunen van activiteiten, niet het ondersteunen van doelgroepen. Ons uitgangspunt is dat productdata in elk softwarepakket kunnen worden gebruikt. En dan het liefst in het juiste format voor de applicatie waar de betreffende persoon toch al in werkt. We hebben dus een commitment om data te ontsluiten in een pakket zoals Revit. Daarmee verwachten we een dienst te kunnen verlenen bovenop het aanbod van onze fysieke producten. Het commerciële voordeel is dat we weten waar en hoe onze producten worden toegepast. Vervolgens kunnen we dat goed begeleiden. Zo leveren we echte meerwaarde voor de klant.”

Hoe wordt BIM ingezet bij het ontwerp van de tegelvlakken?

Mark Trommelen: “De Pattern Generator biedt de functionaliteit om oneindige tegelvlakken te exporteren. Met Revit kan de klant dit oneindige tegelvlak eenvoudig omzetten naar vloeren en wanden. In het projectmodel van de klant is alles nog beweeglijk, maar zodra het ontwerp definitief is, is meer informatie nodig om het bouwproces te faciliteren. Je moet de data overbrengen naar andere partners in de keten, die gebruikmaken van dezelfde data. Met onze Pattern Generator stellen we gebruikers in staat een naadloze connectie met CAD en BIM pakketten te maken. Revit was als belangrijke speler het eerste pakket waar we deze oplossing samen met Itannex voor ontwikkelden.”

Hoe wordt het ontwerp vertaald naar het eindproduct?

“Met de Mosa Revit converter, een plug-in die Itannex voor ons heeft ontwikkeld, kunnen klanten hun ontwerp vertalen naar het fysieke eindresultaat. We denken bij Mosa verder dan alleen dat overdrachtsmoment van goederen; we denken ook na over de toepassing van het product en de kosten voor de hele levensduur. We spiegelen ons service design aan de totale levensduur van een gebouw; we denken dat BIM daar steeds meer voor wordt gebruikt. Via de Mosa Revit converter (beschikbaar in de Autodesk appstore) kunnen we centraal informatie overdragen naar de Revit ontwerpomgeving van klanten.”

Hoe zien jullie de opkomst van Virtual Reality?

Dirk van Lier: “Een belangrijk speerpunt binnen onze dienstverlening is nadrukkelijk te kijken naar wat de klant wil en op welke manier. We zijn dan ook constant bezig met de vraag: hoe laat je zien wat het product in de toepassing doet? Het tonen van een klein stukje tegel is meestal niet representatief. Met nieuwe technologieën, zoals Virtual en Augmented Reality komen er steeds meer mogelijkheden voor een representatieve weergave. Met de stap naar het gebruik van deze technologieën kan Itannex ons ook ondersteunen. Dit stelt ons in staat de eindklant te laten zien hoe bijvoorbeeld hun badkamer eruit komt te zien. Virtual Reality is een fantastische manier om de eindklant het product in de toepassing locatie- en doelgroep onafhankelijk te tonen. De bestanden van producten en tegelvlakken die Mosa aanbiedt op verschillende platforms zijn klaar voor deze nieuwe technologieën. Mosa-tegels natuurgetrouw visualiseren in VR en AR is geen punt.”

Over Royal Mosa

Mosa is een Nederlandse tegelproducent met meer dan 130 jaar ervaring die voortdurend verrast met onderscheidende tegelconcepten voor wanden, vloeren, gevels en terrassen. Met keramische tegels van kwalitatief en esthetisch hoog niveau draagt Mosa bij aan architectonische ontwerpen van nu en morgen. Gedurende het hele bouwproces ondersteunt Mosa bij het gebruik van de collectie met data en services.

Dirk en mark laten de patroongenerator op de website van Mosa zien, met daarin zichtbaar de exportmogelijkheid naar de diverse CAD pakketten, incl. Autocad en Revit.

Dirk en Mark laten de patroongenerator op de website van Mosa zien, met daarin zichtbaar de exportmogelijkheid naar de diverse CAD pakketten, incl. Autocad en Revit.

Mark Trommelen is Industrial Building Product Developer bij Mosa en focust vooral op het prodct in de toepassing. Met zijn achtergrond als bouwkundige en affiniteit met 3D modelleren is hij bij Mosa aan de slag gegaan om het bedrijf klaar te maken voor de digitale markt, waarin BIM een vast anker is geworden.

Dirk van Lier is Marketing Director en wereldwijd verantwoordelijk voor de marketingstrategie van Mosa. In zijn aanpak zet hij digitalisatie in, waarbij de focus altijd ligt op het ondersteunen van activiteiten van de doelgroep in combinatie met het genereren van marktvraag.