Wilt u ook een klantverhaal?

Wij vinden relaties met onze klanten uitermate belangrijk en laten onze klanten dan ook graag aan het woord over projecten, de toepassingen van (BIM)software, de betekenis van BIM voor de organisatie en de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

  Neem contact op

  Hoe kunnen we u verder helpen?

  Door op verzenden en akkoord te klikken geeft u aan akkoord te zijn met onze privacy policy.

  Contact

  Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

  E-mail
  info@itannex.com

  Bedrijfsgegevens
  K.v.K. nr.08159263
  IBAN: NL22ABNA0593947363
  BIC: ABNANL2A

  Meterkasten; vaak onderschat maar oh zo belangrijk

  7.06.2017 | Categorie:

  3D BIM-modellen moeten het aansluiten vereenvoudigen

  Mart Arts
  Meterkasten zijn in het verleden vaak een onderwerp van discussie geweest tussen netbeheerders, bouwers en installateurs. Op basis van de NEN 2768 (de norm voor meterruimten in woningen) hebben de netbeheerders gezamenlijk eisen gesteld aan het plaatsen en aanleggen van de meterkasten. Tevens is de norm vastgelegd in vouwbladen en heeft Itannex in samenwerking met Enexis 3D modellen gemaakt van de meterkasten. Itannex sprak een week voor zijn pensioen met Mart Arts (Mart wordt opgevolgd door Mark Werker), voormalig componenten expert bij Enexis Assetmanagement over de norm NEN 2768, de vouwbladen en 3D modellen.

  Nederland is een uniek land in de wereld wat betreft meterkasten. Mart hierover: "De meterkast in Nederland is millimeter nauwkeurig verdeeld over alle netbeheerders en gebruikers. Alle aansluitingen worden gecombineerd aangelegd. Het is daarbij van belang dat de zones in de meterkast exact verdeeld zijn en duidelijk afgesproken is welke ruimtes men kan gebruiken.”

  NEN 2768 en vouwbladen

  De afspraken voor het plaatsen, aanleggen en aansluiten van de meterkasten zijn vastgelegd in de NEN 2768. Mart licht toe: “De netbeheerders hebben er gezamenlijk voor gekozen om de NEN 2768 aan te wijzen in hun aansluitvoorwaarden. Dit bespaart voor iedereen tijd en is efficiënt, aangezien je niet meer voor elke individuele aansluiting met z’n allen om tafel moet gaan om af te spreken hoe je het betreffende object gaat aansluiten.” Naar aanleiding van de norm is er de behoefte ontstaan voor een praktijkblad van de norm. “De IWUN, een werkgroep voor het uniformeren van de normmeterkasten waar ik voorzitter van ben, heeft een aantal vouwbladen uitgebracht waarop de norm verder is samengevat. De vouwbladen dienen als handleiding zodat netbeheerders zonder vooroverleg de aansluitingen kunnen maken. Dit bespaart iedereen natuurlijk kosten en discussie. De vouwbladen geven precies aan hoe de meterkast en de invoering van buiten naar binnen aangelegd moeten worden. De norm heeft bijgedragen aan een stukje faalkostenreductie en veiligheid (hierbij valt te denk aan gaslekkage, warmteontwikkeling, watertemperatuur, goede ventilatie en het kleuren van de mantelbuizen)”, aldus Mart.

  3D BIM Model Meterkast

  3D BIM-modellen

  Wat er volgens Mart nog ontbrak bij het uitbrengen van de vouwbladen was een 3D weergave van de meterkasten. “Itannex is bij ons om de hoek komen kijken op het moment dat wij besloten om 3D modellen te laten maken van de meterkasten. Wij wilden de meterkastafspraken zo dicht mogelijk bij de gebruiker brengen en het leek ons een goed idee om de bouwsector de beschikking te geven over 3D varianten van de meterkast. De bouwsector heeft er baat bij dat de indelingen en aanleg (de mantelbuizen door de gevel) in een 3D model weergegeven worden. Een 3D BIM-model geeft natuurlijk veel beter inzicht dan platte 2d tekeningen. En als daarnaast een gebouw al in een BIM-model ontworpen is dan kunnen er eenvoudig afspraken gemaakt worden over de hoofdaanleg. De discussie rondom het inpassen van meterkasten verloopt zo veel soepeler”

  Vervolgstappen

  Gevraagd naar de vervolgstappen antwoordt Mart: “Nu de meterkasten in 3D modellen verkrijgbaar zijn zie ik graag dat de hoofdaanleg van de netbeheerders in hoogbouw in een BIM-model wordt vastgelegd. De geografische netregistratiesystemen zijn allemaal nog in 2d tekeningen. De hoogtematen hebben wij nooit vastgelegd, Wij hebben onze kabels en leidingen in het buitengebied overal in de straat vastgelegd op x- en y-coördinaten. In gebouwen is dat al heel lastig, omdat je daarin de hoogte in gaat. Onze storingsmonteurs hebben de behoefte eraan om ook in gebouwen heel snel de weg te weten; waar bevinden zich de hoofdafsluiters, stijgleidingen etc. Ook bij afsluitingen is het gewenst om precies te weten welke bewoner achter welke aansluiting zit en op welke energievoorziening. Ik zie daar nog voldoende mogelijkheden in. Ik heb een iPad in gedachten waarmee je door een gebouw loopt en waarbij je precies ziet hoe het loopt vanaf de centrale e-verdeling ergens in een afzonderlijke ruimte naar alle stijgschachten toe.”

  Overzicht 3D BIM Meterkasten