Contact

Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

E-mail
info@itannex.com

Bedrijfsgegevens
K.v.K. nr.08159263
IBAN: NL22ABNA0593947363
BIC: ABNANL2A

Nieuw: SmartBouwbesluit 2.2

31.01.2020 | Categorie: Alle nieuwsitems BIM

Er is een nieuwe versie van SmartBouwbesluit beschikbaar, namelijk versie 2.2. Deze keer veel nieuwe updates. Lees hieronder wat er vernieuwd is.

Download de update

  Download trial

  Door op download en akkoord te klikken geeft u aan akkoord te zijn met onze privacy policy.

  De nieuwe installers zijn te vinden in het klantenportaal onder het kopje software, SmartBouwbesluit.

  Ondersteuning voor niet rechthoekige glasvlakken toegevoegd

  Ronde ramen en ramen met afgeschuinde boven of onderkanten worden in de nieuwe versie van SmartBouwbesluit allemaal doorgerekend.

  Visuele weergave van gerekend glasvlak

  Om, vooral bij bijzondere raamvormen, te kunnen zien welk gedeelte van een glasvlak is meegerekend, is dit zichtbaar gemaakt in een afbeelding. Klik op het kozijn in de tabel voor de grafische weergave van de glasvlakken.

  Kozijndefinitie en naamgeving kozijn

  De mogelijkheden voor kozijndefinitie en naamgeving van de kozijn en kozijnonderdelen in de tabel zijn uitgebreid. Alle tekst parameters zijn nu te selecteren voor weergave van de (merk) naam in de tabel. Voorheen was het alleen mogelijk om kozijnen te definiëren aan de hand van Type Name, Type Mark of Mark. Nu kunnen alle parameters daarvoor gebruikt worden. Ook is het mogelijk om een andere parameter aan te wijzen voor de weergave van de naam in de tabel.

  Weergave van Element ID's bij belemmeringen

  Soms was het niet direct duidelijk waarom de SmartBouwbesluit oplossing een bepaalde belemmering heeft geconstateerd. In de nieuwe versie worden de Element ID's weergegeven, zodat dit in Revit eenvoudig achterhaald kan worden. Kopieer de Element ID's en plak deze in functie 'Select bij ID' en je kunt direct zien welke elementen verantwoordelijk zijn voor een bepaalde belemmering.

  Extra controle mogelijkheid hoek bèta

  Er is een mogelijkheid toegevoegd voor extra controle van de hoek bèta, zodat een kleine opening niet wordt aangezien als vrije hoek voor de bèta bepaling. Zit de goot bijvoorbeeld iets los van de gevel? Dan werd de gevel gezien als belemmering van de bèta en niet de goot. Door extra controle worden kleine (onbedoelde) openingen nu genegeerd. Dit is handmatig instelbaar.

  Aanpassing percentage ventilatie capaciteit berekening

  Het percentage ventilatie capaciteit rechtstreeks van buiten wordt nu berekend ten opzichte van de eis en niet langer ten opzichte van het totaal. Hierdoor voldoet het beter.

  Uitbreiding Draftingsviews

  Er zijn extra mogelijkheden voor vormgeving, Draftingviews, toegevoegd. Denk aan horizontale kolomkoppen, extra kolomkoppen, extra achtergrond kleuren en bijvoorbeeld extra omranding.

  Keuzemogelijkheid voor Rooms in Design Options

  Er wordt vanaf versie 2.2 rekening gehouden met de Design Option van een Room en dit geeft u de keuze welke Options doorgerekend moeten worden.

  Keuzemogelijkheid voor weergave bouwkundige ventilatie voorzieningen

  Er is een keuzemogelijkheid toegevoegd voor weergave van informatie over de bouwkundige ventilatie voorzieningen. Roosternaam en lengte kunnen nu worden weergegeven in de tabel, eerder was alleen vermelding van het aantal mogelijk.

  Mogelijkheid toegevoegd voor toetsen van verblijfsgebieden (VG) zonder verblijfsruimten (VR)

  In vorige versies vas het niet mogelijk om VG te toetsen als VG nog niet was ingedeeld in VR. Dit is in versie 2.2 gewijzigd. VG is nu te toetsen, de VG zijn doorgaans maatgevend en daardoor kan het aanmaken van VR uitgesteld worden tot na het toetsen van VG.

  Kozijnen en ventilatievoorzieningen in VG

  Ook worden kozijnen en/of ventilatievoorzieningen gelegen in de ruimten welke wel VG zijn, maar niet VR meegerekend voor het VG. Is VG maar deels voorzien van VR? Dan worden de kozijnen, en andere voorzieningen, grenzend aan het VG meegenomen voor de berekening van VR. Voorheen werden alleen aan VR grenzende kozijnen meegenomen.

  Verbeterde toepassing van H12 van NEN 2057

  De toepassing van H12 van NEN 2057 is verbeterd. Het referentievlak wordt bepaald op de grens van het VG, indien niet wordt voldaan aan de rekenregels van H12.

  Ondersteuning van Families van Category Air Terminals uitgebreid

  De ondersteuning van Families van Category Air Terminals is uitgebreid voor ventilatie balans berekeningen. Direct gebruik maken van de Air Flow parameters van ventilatie voorzieningen is nu mogelijk.

  Enkele fixes

  In bijzondere situaties kon het voorkomen dat onderdelen van het kozijn werden meegenomen als belemmering. Dit is opgelost.

  En in enkele uitzonderlijke gevallen kwam de ventilatiebalansberekening niet tot een einde, in het geval van combinaties van ruimten. Ook dit is opgelost.

  Meer informatie ontvangen of aanvullende vragen over deze oplossing? Neem dan contact met ons op!

   Neem contact op

   Hoe kunnen we u verder helpen?

   Door op verzenden en akkoord te klikken geeft u aan akkoord te zijn met onze privacy policy.

   Tags: