Contact

Telefoon: +31 (0)88 – 872 00 00

E-mail
info@itannex.com

Bedrijfsgegevens
K.v.K. nr.08159263
IBAN: NL22ABNA0593947363
BIC: ABNANL2A

Uniforme Sparingsopgave: digitale doorbraak van samenwerken

20.11.2017 | Categorie: Algemeen Alle nieuwsitems

Een jaar geleden informeerden wij u al dat wij samen met een paar andere partijen een Uniforme Sparings Opgave hebben ontwikkeld voor bouwers en installateurs. Nadat wij toen de eerste stappen hierin hebben gezet, partijen bij elkaar hebben gebracht en dit tezamen naar een standaard hebben gebracht, wordt dit nu door veel bedrijven omarmd. De Basis USO heeft geresulteerd in een digitale doorbraak van samenwerken.

Bericht van september 2016

In de Basis USO zijn afspraken vastgelegd over uniform samenwerken aan sparingsopgaves. Dit betekent efficiënt, eenduidig en herkenbaar informatie uitwisselen over sparingen. Digitaal samenwerken op het gebied van sparingen is sneller, transparanter en vele malen nauwkeuriger. Door te werken met open standaarden als IFC en BCF worden onnodige barrières tussen verschillende partijen doorbroken. Bovendien is informatie over sparingen voortaan op aanzienlijk meer niveaus op te vragen en te verwerken. Het kunnen werken op de niveaus gebouw, verdieping, ruimte, object en sparing zelf bespaart veel tijd en ruis. Resultaat: beter onderling samenwerken en natuurlijk tijd- en kostenbesparing.

Afspraken in Basis Uniforme Sparingsopgave breed gedragen

De afspraken in de Basis USO hebben verschillende voordelen:

  • de informatie over sparingen is eenduidig en herkenbaar; zuiver digitaal werken minimaliseert de ruimte voor verwarring;
  • iedereen werkt op basis van exact dezelfde informatie;
  • werken met open standaarden voorkomt zogenaamde ‘vendor lock-ins’, waarbij bepaalde partijen niet kunnen aanhaken doordat ze met een ander type software werken;
  • alle informatie via open standaarden uitwisselen (IFC & BCF) is uniform inzetbaar (ISO gestandaardiseerd);
  • de informatie blijft bruikbaar en beschikbaar, ook over lange periodes (bijvoorbeeld de levensduur van een pand).

Een nieuwe stap in beter samenwerken
Werken in 3D wordt meer en meer de standaard in de bouwwereld. Er worden steeds betere gebouwmodellen gemaakt en verstrekt aan opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers, constructeurs, modelleurs en leveranciers. Maar écht samenwerken in 3D is nog geen vanzelfsprekendheid. Voor (contractuele) goedkeuringen wordt vaak nog om witdruktekeningen gevraagd. Het maken van die papieren tekeningen, zeker als tussenproduct, kost veel tijd en het resultaat is minder gemakkelijk uit te wisselen en aan te passen. Wanneer het gaat om sparingen in wanden, plafonds en vloeren is het bijna onmogelijk om via tekeningen foutloos samen te werken. Met de Basis USO wordt de foutmarge voor sparingen drastisch teruggebracht.

Uniforme Sparingsopgave

Van en voor iedereen
Werken met de Basis USO is efficiënter, overzichtelijker en leidt tot slimmer werken met sparingsinformatie. De onafhankelijkheid van specifieke tools en software betekent dat letterlijk iedereen in de bouw kan aanhaken en meewerken aan efficiënter omgaan met de sparingsinformatie. Daardoor creëren we met elkaar de weg naar gebruiksvriendelijker communiceren. Op dit moment hebben de volgende partijen zich al aangesloten bij de basisafspraken over USO: Ballast Nedam, BAM, buildingSMART, Croonwolter&dros, deNijs, Dura Vermeer, Engie, Heijmans, Homij, Hurks, JP van Eesteren, Kropman installatietechniek, Kuijpers, Linthorst, Trebbe, Van Wijnen, ULC, Unica en VolkerWessels.

Open BIM
Uit de best practices van de afgelopen jaren blijkt dat werken met open BIM dé manier is voor integraal samenwerken in de keten. Hierdoor werken we in de keten vele malen efficiënter, bannen verspillende taken uit en voorkomen fouten als we dezelfde taal spreken. De efficiëntie volgt uit het feit dat iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd.

Verder met USO
De Basis USO afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. De eenvoud en het beperkte aantal afspraken moet leiden tot een brede toepassing en draagvlak bij elke schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur.

Deze basisafspraken zijn slechts een begin. Gaandeweg blijven de betrokken partijen hun zeer brede en rijke ervaring en kennis uitwisselen om de afspraken nog verder uit te werken. Met Basis USO zetten de betrokken partijen samen een belangrijke stap voorwaarts. Op weg naar integrale samenwerking is dit van belangrijke toegevoegde waarde voor de hele keten.

De initiatiefnemers van USO

De initiatiefnemers van USO

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Uniforme Sparings Opgave? Neem dan contact op met onze projectmanager Tom Blokhuis.

Neem contact op

Door op verzenden en akkoord te klikken geeft u aan akkoord te zijn met onze privacy policy.